samr

icon1 16 คำร้องขอรับเงินภาาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.9).pdf

icon1 16 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10).pdf

icon1 16 ตัวอย่างแบบแผนที่ภาษี (ผ.ท.7).pdf

icon1 16 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.11).pdf

icon1 16 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5).pdf

icon1 16 แบบทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5).pdf

icon1 16 แบบทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4).pdf

icon1 16 แบบบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนผู้ชำระภาษี (ผ.ท.6).pdf

icon1 16 แบบบัญชีคุมแปลงที่ดินและข้อมูลการเสียภาษี (ผ.ท.17).pdf

icon1 16 แบบใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (แบบ สม.1-4).pdf

icon1 16 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผ.ท.1).pdf

icon1 16 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน.pdf

icon1 16 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายและการประกอบกิจการการค้า(ผ.ท.3).pdf

icon1 16 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2).pdf

icon1 16 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง.pdf

icon1 16 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาคารชุด.pdf

icon1 16 แบบแสดงรายการการคำนวณภาษีอาคารชุดห้องชุด(ภ.ด.ส.8).pdf

icon1 16 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7).pdf

icon1 16 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส6).pdf

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0420135
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
646
578
2446
413020
23959
20411
420135

ไอพี : 44.192.44.30
23-07-2024 23:01

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  [email protected]
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top