samr

 pdf 1. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจริยธรรม

 pdf 2. สิ่งที่พึงกระทำ และ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ ตามแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

 pdf 3. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

 

กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันจันทร์และวันอังคาร

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ใส่ชุดกากีเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น.  และหลังเคารพธงชาติผู้บริหารมีการทรอดแทรกสาระให้พนักงานทุกคนทราบในทุกวันอังคาร โดยมีเนื้อหาในแต่ละหัวข้อดังนี้

1. ความหมายและความสำคัญของ จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร
2. ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานกับองค์กร
3. จริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรกับการทำงาน
• ความรับผิดชอบต่อตนเอง
• องค์กร
• สังคม
• ผู้เกี่ยวข้อง
4. การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ส่งผลดีต่อชีวิต และแบบอย่างที่ดีที่ควรยึดถือ
5. ความลดลงของจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงาน ที่นำไปสู่ความเสื่อมต่อองค์กร
• เล่าสู่กันฟัง : การรับและติดสินบน
• เล่าสู่กันฟัง : การทุจริตในหน้าที่
• เล่าสู่กันฟัง : การคุกคามทางเพศ
• เล่าสู่กันฟัง : การเลือกปฏิบัติ ดูถูกเหยียดหยาม
• เล่าสู่กันฟัง : การพนัน ยาเสพติด ขาย ซื้อ เสพ
• เล่าสู่กันฟัง : การละเว้นต่อการกระทำผิด
6. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกื้อกูลจริยธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร
7. หลักการสร้างความสุขในการทำงาน การดำรงชีวิต และความคิดเชิงบวกในการทำงาน
8. อิทธิบาท 4 หลักธรรมในการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
9. การสื่อสารจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานรู้สึกมีจิตสำนึกรักองค์กร สู่การยอมรับและปฏิบัติตาม ก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy หน้าเสาธง 3

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0389093
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
202
707
2190
379729
13328
24059
389093

ไอพี : 34.239.176.54
18-06-2024 07:29

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  [email protected]
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top