samr

 

 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

list ประกาศ ก.อบต. - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

list ประกาศ ก.อบต. - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไข) พ.ศ. 2562  

list ประกาศ ก.อบต. จ.นครพนม - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

list หลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง 

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

list หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

list  ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)

list ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม - หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วตำบล พ.ศ. 2558

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0420126
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
637
578
2437
413020
23950
20411
420126

ไอพี : 44.192.44.30
23-07-2024 22:50

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  [email protected]
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top