samr

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอาสามัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ตามคำสั่ง อบต.บ้านเสียว ที่ 286/2563

1. นางปริตาม พนะนาดี หมายเลขประจำตัวประชาชน 34705003748225

2. นางรัชนี พิรุณรัตน์   หมายเลขประจำปตัวประชาชน 3480900237679

ฐานข้อมูลผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care  giver) 

รายชื่อ CG เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ดอนแดง

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ

เลขบัตรประชาชน

ที่อยู่

1

นางประมวล  วงค์พุทธา

53

3 4809 00231 80 8

3  หมู่ที่  1

2

นางณิศภัค  หารมนตรี

53

3 4804 00145 57 2

58  หมู่ที่ 1

3

นางรัชนี   พิรุณรัตน์

43

3 4809 00237 67 9

65  หมู่ที่ 2

4

นางบรรเลง  วงษาเนาว์

46

3 4809 00239 58 2

145  หมู่ที่ 2

5

นางสาวเฉลิม   ปัญญาสาร

45

3 4809 00240 79 3

41/8  หมู่ที่ 2

6

นางสิรุพร  จำปาวงค์

44

3 4809 00236 05 2

167  หมู่ที่ 2

7

นางละเอียด   ป้องดู่

56

3 4809 00255 31 6

98  หมู่ที่ 4

8

นางเจนจบ   คะสุดใจ

57

3 4809 00256 61 4

109/12  หมู่ที่ 4

9

นางถนอมจิต   ชาสงวน

44

3 8406 00108 90 0

269  หมู่ที่ 4

10

นางสาวกนกนุช  พวงพั้ว

42

34809 00264 65 0

230  หมู่ที่ 4

11

นางวาสนา   ท้าวนาง

51

34809 00262 02 9

46  หมู่ที่ 5

12

นางสาวโสภา  ศรีวิลัย

52

34808 00094 74 4

12  หมู่ที่ 5

13

นางนงคราญ  เสนสุข

58

34809 00260 74 3

38  หมู่ที่ 5

รายชื่อ CG เขตรับผิดชอบ รพ.สต.โคกสะอาด

ลำดับ ชื่อ - สกุล ว/ด/ป เกิด อายุ ที่อยู่ เลขที่ประชาชน หมายเหตุ
1 น.ส.พรทิพย์  ปราบจันทะ  7/7/2528 34  13-3 1480900016269  
2 น.ส.ขวัญฤดี  เตียงชัย  6/1/2537 25  53-6 1471100125854  
3 น.ส.นุชรินทร์ สุวรรณมาโจ  13/1/2525 37  93-10 3480900408651 ลาออก
4 น.ส.พจณิชา  ทองนู  21/12/2542 19  182-8 1471100197111 ลาออก
5 นางพัฒนา  ตรงธิ 8/2/2515 47  15/1-8 3480900284235  
6 นางนินทิดา ทันบุญ  10/8/2524 38  209-10 3480900256398  
7 นางทรงศรี  ทองนู  11/7/2517 45  32/48-9 3480900278324 ของดปฏิบัติงาน
8 นางกอยแก้ว ทันบุญ  8/8/2524 38  127-3 3480900247011  
9 นางปนัดดา จันทร์สว่าง 29/1/2516 48 131/24 3480900282500  
10 นางสาวกนกวรรณ ผึ้งศรี  ๗/๗/๒๕๒๓ ๔๑  182-8 3480900408708  

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0420112
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
จำนวนทั้งหมด
623
578
2423
413020
23936
20411
420112

ไอพี : 44.192.44.30
23-07-2024 22:23

ID : @418ejekv

ที่อยู่

position องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว

     98 หมู่ 3 ตำบลบ้านเสียว 
     อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
rotate  +66 042 530 654

mail  [email protected]
 play button http://www.bansiew.go.th

Scroll to top